lili@zsyonglong.com.cn+86-760-23136376
中文版
English

ZHONGSHAN YONGLONG AUTO SUPPLIES FACTORY
Add:No.1,Shangqin Road,Nantou Town,Zhongshan City,Guangdong Province,China
TEL: +86 0760-2313 6376    FAX: +86 0760-2313 9156
E-mail: lili@zsyonglong.com.cn

English contact